Risicomanagement 2018-09-10T16:21:53+01:00

Risicomanagement is het continue proces van inventariseren en beheersen van alle risico’s die een bedreiging kunnen vormen voor het welzijn van mensen en/of voor het al dan niet realiseren van de doelstellingen, het imago, de financiële positie en continuïteit van de organisatie en voor de belangen van overige betrokkenen.

Eerst wordt vastgesteld welke (consequenties van) risico’s de organisatie zelf kan (risicocapaciteit) en wil (risicotolerantie) dragen. De risicobereidheid, de aard en omvang van de risico’s die het management accepteert bij het realiseren van de doelstellingen, moet passen binnen de risicocapaciteit en -tolerantie.

Iedereen heeft wel eens gehoord van de kans-effect matrix. Daarmee kan een risico al zichtbaar worden gemaakt maar de vraag is: beoordeel je het risico zelf of na de getroffen beheersmaatregelen? Daarom voegt Oostdam-Advies daar nog een derde dimensie aan toe: de mate waarin management in control is. De mate waarin management in control is wordt bepaald door de aantoonbaar bestaande beheersmaatregelen.

Oostdam-Advies baseert het risicomanagement op de volgende stelling:

Risico =  kans van optreden  X  impact op organisatie / mate van control

 De werkzaamheden zullen altijd in samenwerking met de organisatie en haar medewerkers worden uitgevoerd zodat gedurende het proces meer risicobewustzijn en draagvlak wordt gecreëerd binnen de organisatie. Meepraten over verbeteringen en gehoord worden heeft een grote positieve invloed op de motivatie van de medewerkers.

De gestructureerde aanpak van het risicomanagement proces door Oostdam-Advies kent de volgende stappen:

  1. Voorbereiding

Kennismaken met organisatie en verzamelen van relevante informatie.

  1. Inventarisatie

Benoemen en inschatten van risico’s.

  1. Rangschikken en prioriteiten

Groeperen van risico’s en prioriteiten stellen op basis van scores.

  1. Vermijden en verminderen

Met welke maatregelen, bijvoorbeeld een andere werkwijze, kan de kans van optreden van risico’s worden beperkt.

  1. Beperking van de gevolgen

Beheersmaatregelen gericht op het direct beperken van de schade.

  1. Continuïteitsplanning

Een gestructureerde aanpak voorkomt dat een incident zich ontwikkeld tot een catastrofe.

  1. Risicofinanciering

Risico’s die niet, of maar beperkt, zelf kunnen worden gedragen moeten elders worden gefinancierd, vaak door een verzekering.

  1. Continue proces

Periodieke update.

Aansprakelijkheid

Actiegroepen

Afpersing

Alarmsysteem

Asbest

Bedreiging

Bedrijfshulpverlening

Belangenverstrengeling

Beveiliging

Back-up

Brand

Calamiteit

Compliance

Communicatie

Computerstoring

Cyberrisico

Diefstal

Discriminatie

Drank en drugs

Evacuatie

Explosie

Faillissement

Financiering

Fraude

Gegevensbescherming

Gevaarlijke stoffen

Hacking

Herbouw

Jaarlijkse controle

Juridische

Imago

Innovatie

Integriteit

Intellectueel eigendom

Intimidatie

Klimaat

Kortsluiting

Kwaliteit

Lekkage

Leveranciers

Licentie

Machinebreuk

Milieu

Natuurramp

Omgeving

Ongeval

Ontvoering

Privacy

Productontwikkeling

Reconstructie

Repatriëring

Sociale media

Stilstand

Supply chain

Terugroepactie

Toegangscontrole

Transport

Uitval voorzieningen

Valutakoersen

Vandalisme

Veiligheid

Vergunning

Verkeer