ondernemingen 2018-09-11T07:41:07+01:00

Ondernemen is risico nemen. Risico’s zijn inherent aan de business. Zeker juist, maar hoeveel risico is nog acceptabel en wanneer vinden wij de risico’s te groot? Achteraf weten we dat allemaal wel en heeft iedereen, direct betrokken of niet, wel een mening, vaak gevoed door de (sociale) media.

Aandeelhouders, financiers, medewerkers, overheid en overige stakeholders hebben een hekel aan slechte publiciteit en onverwachte verliezen. Zij rekenen er op dat (top)management te allen tijde “in control” is. Dus ook dat management incidenten voorkomt of de gevolgen daarvan beperkt.

Als directeur / manager heeft u uw zaakjes natuurlijk bovengemiddeld goed voor elkaar. Op een enkel ongelukje na is er nog nooit iets ernstigs gebeurd, meestal gaat het gelukkig nog net goed. Maar wat als onverwacht er nu toch wel iets ernstigs gebeurd? Bent u dan voorbereid op een ongeval van een medewerker, brand, aansprakelijkheid van het bedrijf tegenover personeel, klanten of derden? En de persoonlijke aansprakelijkheid van u als bestuurder?

Na het incident staat uw onderneming in ieder geval wel voor korte of langere tijd stil. Gelukkig willen de collega’s/concurrenten uw klanten wel “even helpen” zodat die niet zonder voorraad zitten ……..

Te vaak wordt vertrouwd op verzekeringspolissen waarvan achteraf blijkt dat schade niet, of niet volledig, is gedekt. En ook niet ieder risico is verzekerbaar. U bent dan vooral bezig met het onderzoek en de afwikkeling van de schade, weer opbouwen, enz.

Terwijl u die tijd beter kunt besteden aan uw klanten en de groei van het bedrijf.

Voorkomen is beter dan genezen, dat weten we allemaal. Als er aan de top aandacht is voor mogelijke risico’s waardoor problemen en incidenten kunnen worden voorkomen, dan heeft dat ook een positieve invloed op werknemers en overige betrokkenen.

Minder, of minder ernstige, tegenvallers geven, zeker op de langere termijn, een grotere bedrijfszekerheid met meer stabiele resultaten. Hierdoor hoeft de directie zich niet te richten op het “blussen van brandjes” en het “redden” van de onderneming maar kan die tijd besteden aan de business en de verdere ontwikkeling van de onderneming.

Integratie van risicomanagement in de bedrijfsvoering maakt dat mogelijk.

Oostdam-Advies biedt integrale risicomanagement oplossingen en richt zich op middelgrote organisaties, waar risico’s een issue (kunnen) zijn, maar die, bijvoorbeeld door hun omvang, zelf niet voldoende expertise in huis hebben. Voor deze ondernemingen wordt het gehele risicomanagement proces aangeboden, maar ook bij delen van het proces kan worden geassisteerd.

In de meeste gevallen heeft u, zonder dat u dat direct risicomanagement noemt, ook zaken georganiseerd zoals BHV, kwaliteitscontrole, enz. Dat nemen wij natuurlijk graag mee en zorgen ervoor dat dit op elkaar is afgestemd.

Ook verzekeraars adviseren – of eisen – soms verbetering gericht op de specifiek door verzekeraar gedekte risico’s. Het belang van verzekeraar (zo min mogelijk schade uitkeren) loopt niet noodzakelijkerwijs parallel met uw belangen.

Oostdam-Advies is onafhankelijk en kijkt, samen met u en uw medewerkers, ook naar niet verzekerde risico’s, hoe te handelen in noodgevallen en het herstel na een incident.

Wij komen graag vrijblijvend langs voor een goed gesprek.

Aansprakelijkheid

Actiegroepen

Afpersing

Alarmsysteem

Asbest

Bedreiging

Bedrijfshulpverlening

Belangenverstrengeling

Beveiliging

Back-up

Brand

Calamiteit

Compliance

Communicatie

Computerstoring

Cyberrisico

Diefstal

Discriminatie

Drank en drugs

Evacuatie

Explosie

Faillissement

Financiering

Fraude

Gegevensbescherming

Gevaarlijke stoffen

Hacking

Herbouw

Jaarlijkse controle

Juridische

Imago

Innovatie

Integriteit

Intellectueel eigendom

Intimidatie

Klimaat

Kortsluiting

Kwaliteit

Lekkage

Leveranciers

Licentie

Machinebreuk

Milieu

Natuurramp

Omgeving

Ongeval

Ontvoering

Privacy

Productontwikkeling

Reconstructie

Repatriëring

Sociale media

Stilstand

Supply chain

Terugroepactie

Toegangscontrole

Transport

Uitval voorzieningen

Valutakoersen

Vandalisme

Veiligheid

Vergunning

Verkeer

Vertrouwelijkheid

Wanbetaling

Wapens

Ziekte